TGV Yayınları

Hakkımızda

Türk Gastroenteroloji Derneğinde görevli olduğumuz süre içerisinde birlikte çalıştığımız arkadaşlar ile sorumluluk içerisinde çalışarak ülkemizde hiçbir uzmanlık derneğinin elde edemediği başarıyı yakaladık. Hiçbir dernekte olmayan birliği sağlamanın yanı sıra birçok araştırma derneği ve çalışma grubu yaşama geçirildi. Türkçe konuşulan ülkelerde gastroenterolojinin çağdaş seviyeye ulaşabilmesi için bilgi birikimimizden yararlanmaları ve karşılıklı iletişim için Avrasya Derneğini kurduk. Hiçbir uzmanlık derneğinin Avrasya Derneği yokken T.G. Derneğinin Avrasya Gastroenteroloji Derneğini kurması bir tesadüf kesinlikle değildir.

TGV Yayınları olarak tıp eğitimi alan jhekimlerimizin eksiksiksiz bilgilenmeleri öncelikli hedefimizdir. Bu nedenle gerek kendi bünyemizde basılan, gerekse basılmış tıp kitaplarına hekimlerimizin daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz.